Neratov

HISTORIE NERATOVA

Neratov v Orlických horách

První písemná zmínka o Bärnwaldu pochází z roku 1550. Z dřevěného kostela se stalo významné poutní místo.

Druhá světová válka, vyhnání původních obyvatel a konec éry Orlických hor.

V roce 1989 začíná nová historie Neratova.

Sdružení Neratov. Kdo jsme...

Sdružení bylo založeno v roce 1992. Sdružení Neratov obnovuje život v dříve opuštěné obci Neratov na česko-polské hranici. Sdružení zde nabízí domov a práci lidem s postižením a zázemí a vzdělávání pro děti s postižením.

Sdružení Neratov sídlí v horské obci Neratov v Orlických horách.

Umístění Neratova na mapě.

Naše poslání a vize:

 • Společně s lidmi s postižením (nejen pro ně, ale pro nás všechny) obnovit vysídlenou vesnici a opravit místní církev.
 • Zajistit lidem s postižením bydlení a dát jim práci.
 • Máme 250 zaměstnanců, z toho 190 zaměstnanců jsou lidé s postižením.

Hlavní činnosti

 • Provoz chráněného bydlení a denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením.
 • Provoz různých chráněných pracovišť (tradiční řemesla, zemědělství, služby obecně prospěšných zařízení - obchod, restaurace, ubytování, péče o zeleň, prádelna).
 • S vyškolenými asistenty dáváme lidem s postižením šanci realizovat se v reálné práci, která je zajímá a zároveň naplňuje.
 • Sdružení je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu, v současném stavu je 190 osob z 250 s jakýmkoliv druhem postižení.

 

Díky sociálnímu podnikání v různých oblastech nabízíme pestrou práci pro lidi s různým postižením. Nabízíme podporu chráněných pracovních míst, a to formou úpravy rozsahu zakázek, psychosociální podpory a také nabízíme možnost vybrat si přímo vhodné pracovní místo pro každého držitele zakázky.

 

Sociální podnikání je prostředkem k financování sociální práce a pomoci potřebným.

Sdružení Neratov jako sociální podnik

Organizace v České republice lze označit za sociální podniky, které splňují 5 principů sociálního podnikání:

 • Společensky prospěšný cíl - zaměstnanost a sociální začlenění, více než 30 % znevýhodněných osob z celkového počtu zaměstnanců.
 • společenský přínos -začlenění znevýhodněných a zdravotně postižených osob do běžného života, zapojení zaměstnanců do chodu a řízení společnosti.
 • Ekonomický přínos - každý sociální podnik se musí zavázat, že 51 % veškerého zisku bude reinvestováno.
 • Přínosy pro životní prostředí.
 • Místní přínosy - sociální podniky se zaměřují především na uspokojování místní poptávky.

 

Získali jsme značku "Práce pro zdravotně postižené - integrační sociální podnik", která zaručuje spravedlivé pracovní podmínky pro osoby se zdravotním postižením a zároveň kvalitu výrobků.

Chráněné dílny, Kopeček" Tradiční ruční řemesla

V roce 2006 byla zrekonstruována bývalá zemědělská usedlost, která se stala útočištěm našich aktivit.

Výrobky získaly certifikát "Orlické hory - originální produkt", který zaručuje původ v našem regionu a dodržování tradičních výrobních postupů.

V keramické, tkalcovské, šicí a košíkářské dílně zaměstnáváme více než 35 osob se zdravotním postižením.

Pořádáme řemeslné jarmarky plné hudby a tematického občerstvení, kterých se účastní i další regionální řemeslníci.

Sociální zemědělství

Sociální zemědělství poskytuje lidem využívajícím služby možnost začlenění, zvýšení sebevědomí a zlepšení zdraví a pohody prostřednictvím účasti na každodenních zemědělských činnostech.

Zahradnictví v Neratově a Žamberku

Ostatní chráněná pracoviště

Montážní dílny

Kuchyně

Úklidové práce (Naděje)

Prádelna

Zázemí pro poutníky - hospoda, obchod, chata Neratov

Co jsme udělali za posledních 30 let

 • Po 2. světové válce žili v Neratově pouze dva lidé - nyní zde žije asi 60 obyvatel.
 • Kostel byl opraven a byla obnovena poutní tradice.
 • Vytvořili jsme zázemí pro osoby se zdravotním postižením, např. ochranné bydlení a ochranné dílny.
 • Rozvoj sociálního podnikání a zemědělství - jeden z největších zaměstnavatelů v regionu.

Sdružení je zřizovatelem speciální školy pro děti se zdravotním postižením.

Nejnovější developerské projekty v Neratově

Pivovar

Společenský dům "U Proroka"

Obnova mostu přes Divokou Orlici

Turistické informační centrum

Naše plány do budoucna

 • Rozvoj sociálního podnikání a zemědělství.
 • Pomoc dalším skupinám - seniorům, dětem se zdravotním postižením.
 • Kultivace okolí kostela.
 • Vzdělávání našich zaměstnanců a klientů a předávání našich zkušeností dalším sdružením.
 • Mezinárodní spolupráce
 • Vybudování domova důchodců pro naše zaměstnance a také terapeutického centra.

Kontaktujte nás

Sdružení Neratov, z. S.

Bartošovice v Orlických horách 84

517 16  Rokytnice v Orlických horách.

e-mail: sdruzeni@neratov.cz

https://www.facebook.com/sdruzenineratov/

www.neratov.cz

Jak Neratov pomáhá ukrajinským uprchlíkům

Pomáháme ukrajinským uprchlíkům, jak nejlépe umíme

Sdružení Neratov se od počátku ruské invaze na Ukrajinu snaží pomáhat lidem, kteří uprchli před válkou. Nejprve jsme vyčlenili kapacitu přístřeší a poté jsme začali koordinovat komplexní pomoc rodinám uprchlíků, které přišly do našeho regionu. V současné době je do projektu zapojeno 41 osob. Poskytujeme přístřeší 34 z nich. Poskytujeme jim základní potraviny a podporujeme je v integraci, vzdělávání a zaměstnávání, včetně těch, kteří našli ubytování díky obci Bartošovice v O.h. Doufáme, že jim to pomůže a zmírní tuto hroznou situaci.


Jaká je naše konkrétní pomoc?

Ubytování
Snažíme se i nadále nabízet bezplatné ubytování v našich azylových domech v Bartošovicích v. h. a Neratově, včetně služeb. Chceme, aby si našetřili peníze na nový začátek.

Základní vybavení a oblečení
Naše přístřešky postupně vybavujeme základními elektrospotřebiči, bytovým textilem a dalším drobným nábytkem, a to především díky pomoci drobných dárců. V suterénu našeho informačního centra jsme zřídili provizorní obchod s oblečením a hračkami. Zde se vše třídí a připravuje k distribuci a sběru.

Zaměstnání
Všem nově příchozím jsme v našich dílnách nabídli různé pracovní příležitosti. Některé ženy měly před válkou vlastní řemeslné živnosti. Proto bychom rádi nabídli podmínky pro vlastní řemeslnou výrobu (svíčky, hračky, budeme rozvíjet spolupráci pro společný e-shop), zjišťujeme další možnosti zaměstnání v regionu a doporučíme další. V současné době jsou sjednána pracovní místa pro číšníky a servírky, nekvalifikované práce v řemeslných dílnách na kopci (hlavně řezání a příprava dalšího materiálu), ve školce a prádelně.

Další podpora a integrace
Doprava a pomoc s registrací, s úřady a úřadem práce, s návštěvou banky, se zřízením bankovního účtu, se sociálními dávkami, s vyhledáním a zajištěním lékaře. Doprovod a přeprava na drobné nákupy, obstarávání léků na předpis.Nabízíme psychologickou a psychosociální podporu. Pomoc pro osoby se zdravotním postižením z Ukrajiny.
Pomáháme se zápisem dětí do školy a díky našim kontaktům se můžeme domluvit s řediteli okolních škol, aby se dojíždění omezilo na minimum. Na základě projeveného zájmu budeme v kulturním centru v Bartošovicích nabízet kurzy českého jazyka pro dospělé. Hledáme učitele.


Jak nám můžete pomoci?
Pokud zaplatíte na transparentní účet 3095566309 / 0800, VS: 24222, použijeme prostředky především na úhradu režijních nákladů - energie, pohonné hmoty, ale také na menší nákupy a nezbytné vybavení domácnosti.

Objednávkou ručních výrobků z našich dílen, kde našly práci i ženy z Ukrajiny. Již nyní je možné zadávat objednávky například na Vánoce. Díky větším zakázkám můžeme lépe plánovat výrobu a udržet a případně rozšířit pracovní místa jak pro naši cílovou skupinu (osoby se zdravotním postižením), tak pro ukrajinské uprchlíky.Vyzvednutím nebo objednáním či předobjednáním piva z našeho pivovaru (www.pivovarneratov.cz).

Odběrem dalších našich služeb (www.neratov.cz), návštěvou poutního místa společně s nákupem či občerstvením (www.tic.neratov.cz), odběrem výrobků z řemeslných dílen (www.kopecek.neratov.cz).


❤ DĚKUJEME, ŽE S NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT UKRAJINĚ JAK NEJLÉPE MŮŽEME ! ❤


Podporováno