Chance 4 Childrens

CHANCE 4 CHILDREN

Chance 4 Children (C4C) je nevládní organizace, jejímž hlavním cílem je poskytovat pomoc dětem vyrůstajícím v dětských domovech nebo podobných zařízeních a pomoci jim začlenit se do společnosti, aniž by byly stigmatizovány.

Cílem této organizace je pomáhat dětem prostřednictvím programů či iniciativ, jako jsou ROBIN HOOD a SPRINGBOARD TO LIFE, a poskytovat jim vzdělávací a profesní příležitosti, které jim vytvoří odrazový můstek k úspěšnému životu v dospělosti. Mají také program Dr. Klaun, první a originální iniciativu nemocničních klaunů v České republice, a to již od roku 1999!

Více informací: https://c4c.cz/en/homepage-2/